Kresby

Z každej mojej línie môžete cítiť energiu, či je to kresba alebo architektúra.

Emócie

„Všetko sa dá zachytiť umením. Emócie tiež.”
Image
E 01
pastel a grafit, 50x40cm, 2019
Image
E 02
pastel a grafit, 50x40cm, 2019
Image
E 03
pastel a grafit, 50x40cm, 2019
Image
E 04
pastel a grafit, 50x40cm, 2019
Image
E 05
pastel a grafit, 50x40cm, 2019
Image
E 06
pastel a grafit, 50x40cm, 2019

  Dôverný rozhovor

  „Ľudia niekedy nedokážu vyjadriť úplne všetko. Kresba áno.”
  Image
  DR 01
  grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
  Image
  DR 02
  grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
  Image
  DR 03
  grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
  Image
  DR 04
  grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
  Image
  DR 05
  grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
  Image
  DR 06
  grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
  Image
  DR 07
  grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
  Image
  DR 08
  grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
  Image
  DR 09
  grafit na papieri, 50x40 cm, 2018

   Hlavy

   Umenie nie je len o správnych proporciách, kompozícií , farebnosti... Zachytáva to, čo oči nevidia.
   Image
   H 01
   pastel a grafit, 50x40 cm, 2018
   Image
   H 02
   pastel a grafit, 50x40 cm, 2018
   Image
   H 03
   pastel a grafit, 50x40 cm, 2018
   Image
   H 04
   grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
   Image
   H 05
   grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
   Image
   H 06
   grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
   Image
   H 07
   grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
   Image
   H 08
   grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
   Image
   H 09
   grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
   Image
   H 10
   grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
   Image
   H 11
   grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
   Image
   H 12
   grafit na papieri, 50x40 cm, 2019

    Búrka

    „Každý z nás potrebuje miesto,svoj vlastný prístav, kde vie prečkať búrku a zároveň si vychutnať zázrak, ktorému sa hovorí život.”
    Image
    S 01
    grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
    Image
    S 02
    grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
    Image
    S 03
    grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
    Image
    S 04
    grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
    Image
    S 05
    grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
    Image
    S 06
    grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
    Image
    S 07
    grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
    Image
    S 08
    grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
    Image
    S 09
    grafit na papieri, 50x40 cm, 2018

     OD LÍNIÍ K FORME

     „Moja architektúra je o estetike medzi líniou a priestorom (formou)...”
     Image
     LF 01
     pastel a grafit, 50x40 cm, 2019
     Image
     LF 02
     pastel a grafit, 50x40 cm, 2019
     Image
     LF 03
     pastel a grafit, 50x40 cm, 2019
     Image
     LF 04
     pastel a grafit, 50x40 cm, 2019
     Image
     LF 05
     pastel a grafit, 50x40 cm, 2019
     Image
     LF 06
     pastel a grafit, 50x40 cm, 2019
      Image
      PL 01
      grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
      Image
      PL 02
      grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
      Image
      PL 03
      grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
      Image
      PL 04
      grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
      Image
      PL 05
      grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
      Image
      PL 06
      grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
      Image
      PL 07
      grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
      Image
      PL 08
      grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
      Image
      PL 09
      grafit na papieri, 50x40 cm, 2019

       Múza

       „Niekedy ju všade hľadáš a niekedy sa len tak objaví... je dôležité uvedomiť si, že príde... Tvoja múza.”
       Image
       M 01
       grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
       Image
       M 02
       grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
       Image
       M 03
       grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
       Image
       M 04
       grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
       Image
       M 05
       grafit na papieri, 50x40 cm, 2019
       Image
       M 06
       grafit na papieri, 50x40 cm, 2019

        Žena

        „Mám rád ženskú krásu, jemne dynamické a elegantné ženské krivky, ktoré majú silu a svojím výrazom vytvárajú magickú energiu.”
        Image
        Z 01
        grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
        Image
        Z 02
        grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
        Image
        Z 03
        grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
        Image
        Z 04
        grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
        Image
        Z 05
        grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
        Image
        Z 06
        grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
        Image
        Z 07
        grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
        Image
        Z 08
        grafit na papieri, 50x40 cm, 2018
        Image
        Z 09
        grafit na papieri, 50x40 cm, 2018